Religion i Thailand

Religion

Den thailändska kulturen präglas en hel del av buddismen som är den ledanden religionen i landet. Hela 95% av befolkningen är buddistisk, resterande är muslimer, kristna eller hinduer. Buddismen är urpsrungligen från Indien och växte fram för 2500 år sedan. Grundaren tros vara Siddhartha Gautama, i folkmun kallas Buddha.

 

Buddismens etik skiljer sig en hel del från andra religioners. Man stävar efter att ge levnadsråd istället för att sätta upp regler, man fokuserar snarare på att uppnå ömsesidig respekt mellan religionen och buddisten. Man menar att lever du bra, kommer karma behandla dig bra. Man pratar om konstruktiva och destruktiva handlingar som leder till lycka och det motsatta. Råden är i alla lägen självpåtagna och utövas enbart av dem som åtagit sig att göra det där målet är att uppnå lycka för dig själv och dina medmänniskor.

 

Buddismen saknar en dualistisk aspekt när det gäller förhållandet mellan kropp och själv, istället ser man två sidor av samma process. Man anser att den som avlider och den som återföds finns en kontinutet, dock ingen identitet. Detta är kärnan i den buddistiska läran om icke-jaget, eller pali anattâl, som begreppet heter på thailändska.

 

Den åttafaldiga vägen, så kallas det levnadssätt som släcker källan till smärta och lidande och på så sätt leder till Nirvana.

 1. Rätt insikt: att förstå den buddhistiska läran.
 2. Rätt tanke eller förståelse: att vara fri från begär och lust.
 3. Rätt tal: att inte tala illa om andra, sprida lögner eller använda hårda ord.
 4. Rätt handlande: att inte döda, mörda eller stjäla, exempelvis.
 5. Rätt yrke eller livsuppehälle: att inte arbeta med något som skadar andra.
 6. Rätt strävan: att alltid försöka göra vad som är rätt och bekämpa det onda.
 7. Rätt medvetenhet: att konstant vara fokuserad och medveten om sina känslor och tankar.
 8. Rätt koncentration: att meditera på ett riktigt sätt, enligt Buddhas instruktioner.

 

Det finns också etiska övningar som man som buddist efterstävar. Dessa är de fem vanligaste:

 1. Du bör inte döda levande varelser.
 2. Du bör inte ta det som inte är givet.
 3. Du bör inte missbruka din sensualitet (sinnen och sexualitet).
 4. Du bör inte säga sånt man vet är osant.
 5. Du bör inte dricka rusdrycker eller bruka andra narkotika.